Z začetkom junija smo s petim in tako zadnjim intervjujem na predstavitev svoje karierne poti povabili trenutnega, nedavno izvoljenega, dekana prof. dr. Mihaela Sekavčnika. Ker se študentje še danes lahko udeležijo njegovih predavanj, v tokratnem primeru naslov od faksa do službe ne drži popolnoma. To pa ne pomeni, da v nadaljevanju ne bo omenjene industrije oz. dela zunaj Fakultete za strojništvo v Ljubljani.

Strojniško usmerjena pot prof. dr. Mihaela Sekavčnika se je začela z letom 1983, ko se je vpisal na Srednjo šolo za strojništvo v Ljubljani. Šolal se je v tako imenovanem usmerjenem izobraževanju, kar je bil takratni politični eksperiment. Kljub spremembam v učnem načrtu so takratni profesorji program prilagodili tako, da so dijaki od izobraževanja odnesli največ, kar je bilo možno. Prof. dr. Mihaelu Sekavčniku je srednja šola prinesla veliko kompetenc, zlasti praktičnih, ki so mu med študijem na Fakulteti za strojništvo močno koristile.

V zgodnjih letih njegovega izobraževanja strojništva ni bilo zaznati le za šolskimi klopmi in v predavalnicah fakultete, ampak se je tehnično znanje prenašalo tudi v prakso. Neizbrisljiv pečat sta dr. prof. Mihaelu Sekavčniku pustila letenje in vojska, kjer je popravljanje motornih koles zamenjal z: “800 konjskimi stroji s 36-litrskimi in 12 -valjnimi motorji, kar je bilo zares impozantno.”

Študijska pot dr. prof. Mihaela Sekavčnika se je začela v bivši Jugoslaviji, ko ni bilo možnosti izmenjav preko programov, kot so npr. Erasmus in razni programi štipendiranja. Kljub temu je dr. prof. Mihael  Sekavčnik imel željo po usposabljanju v tujini. Najbližje temu je bila poletna praksa, ki jo je opravljal na Westfalia Separator v Oeldu v Nemčiji. Diplomsko delo pa je opravil v podjetju Voith-Turbo v Crailsheimu v Nemčiji, kjer je delal na razvojnem oddelku podjetja. Ukvarjali so se s hidrodinamičnimi prenosniki moči. Kot študent je delal na inovativni programski opremi, kjer so študirali tokovne pojave.

Po dokončani diplomi in kasneje opravljenem doktoratu se je prof. dr. Mihael Sekavčnik vrnil v Nemčijo na podoktorski projekt na TU Karlsruhe (današnji KIT), za katerega je dobil štipendijo takratnega predsednika Nemčije Romana Herzoga iz sklada Alexander von Humboldt.

Po vrnitvi iz Nemčije je za eno leto odšel na strokovno usposabljanje v ljubljansko toplarno oz. današnjo Energetiko Ljubljana. Tam se je med drugim ukvarjal z numeričnimi analizami postrojenj, veliko pa se je skozi usposabljanje naučil iz aplikativne termodinamike in energetike v praktičnem industrijskem okolju.

Pridobljeno znanje  danes skozi pedagoške procese na vseh treh stopnjah prenaša na študente (na obeh programih dodiplomskega študija, magistrskem in doktorskem študiju).

Pri pedagoških procesih je med študenti prepoznan kot entuziast organiziranja strokovnih ekskurzij. Meni, da študenti skozi svoj študij potrebujejo vsaj malo vpogleda v tista strokovna znanja, ki so jih teoretično spoznali skozi predavanja tudi v industrijskem okolju. Zato se na Fakulteti za strojništvo pogosto organizirajo ekskurzije tako doma, kot tudi v tujini. Te so s pomočjo sponzorjev kvalitetne in izvedene z nizkimi stroški.

Poleg pedagoškega dela hkrati na Fakulteti za strojništvo vodi tudi raziskovalna dela v laboratoriju za termoenergetiko – LTE.

V raziskovalnem smislu se laboratorij ukvarja s področjem energetike, izzivi energetike pri prehodu na obnovljive vire energije ter dilemami, ki zadevajo shranjevanja energije (tu je eno od raziskovalnih področij vodikova energija). Laboratorij je zelo vpet v industrijsko okolje, kjer se izvajajo meritve na postrojeni energetiki, prevzemne meritve, periodične meritve izkoristkov, itd. S tem industriji pomagajo s tehničnimi ukrepi in investicijami ter izboljšajo njihov tehnični položaj na čedalje bolj neizprosnem trgu.

Fakulteta za strojništvo je med drugim tudi pooblaščeni izvedenec za sevalno in jedrsko varnost, tako da je prisotna pri vseh remontih Jedrske elektrarne Krško. Ker je energetika panoga, ki teče neprestano, taka odgovornost s seboj prinese dokaj dinamičen urnik (obvezna je na primer prisotnost med sinhronizacijo jedrske elektrarne z omrežjem, ki je nazadnje potekala med drugo in peto uro zjutraj).

Poleg pedagoških procesov in raziskovalnih del na Fakulteti za strojništvo  je prof. dr. Mihael Sekavčnik že kar nekaj let aktiven predsednik Alumni kluba na Fakulteti za strojništvo, kjer organizirajo več zanimivih enodnevnih dogodkov, največkrat v sodelovanju s Cankarjevim domom. Na dogodke vabijo eminentne evropske strokovnjake, ki predstavljajo problematike, kot so digitalizacija, pametne tovarne prihodnosti, itd. Nedolgo nazaj so gostili svetovno priznanega francoskega pravnika, ki se sooča z izzivi, ki nas bodo doleteli, ko bo umetna inteligenca stopila v naš vsakdan.

Skozi dogodke, organizirane preko Alumni kluba, želi Fakulteta za strojništvo širšo javnost opozarjati na pomembnost tehnike in novih inovacij, ki jih današnja družba prepogosto jemlje za samoumevne, čeprav za njimi stoji stroka, ki v obstoj takšne uravnotežene družbe vloži veliko trdega dela.

Z zadnjo mislijo svoje predstavitve je študente, ki bodo v prihodnosti prevzemali pomembne pozicije tako v družbi kot v gospodarstvu, nagovoril, naj bodo kritični do nekaterih družbenih pojavov, ki so v nasprotju z osnovnimi smernicami, zapovedanimi s strani narave. Tako se je na določene pojave potrebno hitro odzvati, pa naj bo to preko spletnih medijev, člankov za v tisk ali intervijujev.

Na take in podobne načine se je prof. dr. Mihael Sekavčnik angažiral v večih preteklih družbenih polemikah, ko je šlo za gradnjo ali vzpostavitev vzdržnih energetskih infrastruktur v Sloveniji.

Take in takim podobne izkušnje po besedah dekana sčasoma opogumijo človeka, da se spoprime z določenimi pomembnejšimi funkcijami. Tako je prof. dr. Sekavčnik pred približno 10 leti prevzel laboratorij za termoenergetiko, čez približno štiri leta pa je prevzel tudi vodenje katedre za energetsko strojništvo. Skozi čas je postal tudi prodekan za drugo in tretjo stopnjo študija. Pred kratkim pa je s pomočjo študentov in zaposlenih na Fakulteti za strojništvo uspel zmagati na volitvah in si pridobiti mandat za dekana.

Čeprav se je na tej točki predstavitev že končala, ji je sledila vneta diskusija med študenti in dekanom, kjer je bila rdeča nit pogovora prihodnost v strojniškem poklicu. Po slabi uri pogovora se je dogodek in s tem tudi letošnja serija dogodkov Od faksa do službe končala. Posnetek tega ali preteklih dogodkov si lahko ogledate na našem YouTube kanalu

Da ne zamudite naslednjega dogodka, pa le spremljajte naše kanale Facebook, Instagram ali spletno stran, se vidimo!

Dušan Gregorič