Vse kar morate vedeti o 5G omrežju


Razvoj 5G tehnologije sega že v leto 2019, tema pa spet postaja vse bolj zanimiva v zadnjem času, ko se uvaja v širšo uporabo. Spodaj si lahko preberete nekaj več o tem kaj sploh je 5G omrežje, kako deluje, kako se razlikuje od prejšnjih generacij, koliko je 5G omrežje dejansko boljši od 4G omrežja in pa se na koncu nekaj o sami varnosti.

Kaj sploh je 5G?

5G je mobilno omrežje pete generacije, ki deluje na podlagi najnovejših standardov o brezžičnem prenosu podatkov. Zasnovano je z namenom povezave velikega števila uporabnikov ter naprav in sistemov, ki so povezani v splet.

Brezžična tehnologija 5G zagotavlja višje hitrosti prenosa podatkov od dosedanjih, visoko odzivnost, zanesljivost, in razpoložljivost, ter izboljšano uporabniško izkušnjo. Večja zmogljivost in učinkovitost delovanja omrežja omogočata nove uporabniške storitve, ki zahtevajo interdisciplinarni pristop k opredelitvi potreb in tehnično-organizacijskih rešitev.

Kako deluje?

Brezžična omrežja imajo celično strukturo (topologijo), med katerimi se podatki posredujejo po radijskih valovih. Omrežje 5G je bilo vzpostavljeno na podlagi tehnologije Long-Term Evolution (LTE), ki spada v četrto generacijo mobilne tehnologije (4G). Tehnologija 4G deluje na frekvenčnih območjih 2,6 GHz, 1,8 GHz in 800 MHz, kar omogoča dokaj velike celice v strukturi omrežja, vendar morajo imeti radijski oddajniki v tem primeru večje izhodne moči. Za novejša 5G omrežja pa se koristi višje frekvenčno območje (od 24,25 GHz do 52,6 GHz), ki omogoča bistveno večjo prenosno zmogljivost, vendar zahteva zaradi propagacijskih omejitev gostejšo strukturo celic oziroma večje število repetitorjev.

Kako se 5G razlikuje od prejšnjih generacij?

Če povzamemo bistvene dosežke posameznih generacij:

  • prva generacija – 1G: po 1980: 1G omogoči prenos analognega signala – glasu
  • druga generacija – 2G: po 1990: omogoči prenos digitaliziranega govora
  • tretja generacija – 3G: po 2000: poleg govora omogoča prenos podatkov
  • četrta generacija – 4G LTE: po 2010: omogoča širokopasovni prenos prenos, vključno z multimedijo

Tehnologija 5G je njihova nadgradnja, ki omogoča večjo in boljšo zmogljivost omrežja, kvalitetnejšo povezljivost gradnikov omrežja, ter uvedbo povsem novih storitev.

Z visoko prenosno hitrostjo, zanesljivostjo in zelo majhno zakasnitvijo prenašanega signala omogoča 5G širitev uporabe brezžičnega prenosa podatkov na povsem nova področja, kar omogoča drugačen pristop upravljanja in nadzora industrijskih in kmetijskih procesov, transporta, logistike ter storitev za običajne uporabnike (dostop do medijev, zdravstvenih storitev, zabave, upravljanja z napravami v gospodinjstvu itd.).

Koliko je 5G dejansko boljši od 4G-ja?

  • večje zmogljivosti in poenotenost

Medtem ko se je 4G LTE osredotočil na zagotavljanje veliko hitrejših mobilnih širokopasovnih storitev kot 3G (x10), je 5G zasnovan kot enotna, zmogljivejša platforma, ki poleg izboljšanega šorokopasovnega prenosa omogoča tudi nove storitve, npr. samostojno komuniciranje med napravami, ki so v internetnem omrežju (Internet of Thing – IoT). Podpira različne načine uporabe frekvenčnega spektra (licenciran, skupen, nelicenciran), uporabe strukture omrežja (od tradicionalnih makrocelic do vročih točk) in nove načine medsebojnega povezovanja (naprava -naprava in multi-hop mreže).

  • učinkovitost pri izkoriščanju frekvenčnega spektra

5G je zasnovan na način, da kar najbolj optimalno izkoristi razpoložljive frekvence.

  • višje hitrosti

Za razliko od 4G omrežja, ki prenaša podatke s hitrostjo od 5 do 12 Mb/s, omogoča 5G bistveno višje hitrosti, povprečno 100+ Mb/s, pa celo do 20 Gb/s.

  • večja zmogljivost

5G omogoča 100-krat večjo omrežno zmogljivost prenosa podatkov od ?

  • manjša zakasnitev oziroma večja odzivnost

5G ima 10x manjšo zakasnitev prenosa signala od omrežij 4G (do 1 milisekunde)

Kaj pa varnost?

V javnosti je bilo veliko polemik glede varnosti 5G tehnologije, predvsem zaradi uporabe višjih frekvenc. Povsem verodostojnih meritev o škodljivosti EM sevanja v 5G omrežju ni, saj so raziskave zelo zahtevne in dolgotrajne, plačniki pa imajo praviloma svoje motive za končne rezultate. Dejstvo je, da 5G omrežja uporabljajo večje število repetitorjev od predhodnih brezžičnih (mobilnih) omrežij, vendar so njihove izhodne (oddajne) moči bistveno nižje. Neionizirana sevanja, ki jih povzročajo frekvence za 5G omrežje uporabljenega frekvenčnega spektra pa načeloma nimajo dovolj energije za povzročitev sprememb v človekovem celičnem jedru in imajo doseg samo do podkožnega tkiva.

[https://vsebovredu.triglav.si/tehnologija/koristi-in-nevarnosti-omrezij-5g]

povzeto po:

[https://www.qualcomm.com/5g/what-is-5g]

[https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/5G]

Najnovejši članki

2023-05-29T14:19:59+00:00
Go to Top