CINKARNA CELJE d.d.

Analiza spojin

Predstavitev podjetja

Cinkarna Celje, d. d., s svojo 150-letno tradicijo neprekinjenega delovanja sodi med najtrdoživejša podjetja slovenskega gospodarskega prostora. Do leta 1968 je bila opredeljujoča dejavnost podjetja metalurgija, z zagonom proizvodnje pigmenta titanovega dioksida leta 1973 in njeno kasnejšo širitvijo pa se Cinkarna Celje, d. d. uvršča med podjetja kemijsko predelovalne panoge. S približno 800 zaposlenimi, ki letno ustvarijo približno 200 milijonov EUR prometa, pri čemer je več kot 90 % prodaje ustvarjene na izvoznih trgih, Cinkarna Celje, d.d. zavzema prvo mesto v slovenskem kemijsko predelovalnem prostoru in se s tem umešča med najpomembnejša in najuspešnejša slovenska industrijska podjetja.

150 letna tradicija

Storitve

Težišče dejavnosti sta proizvodnja in trženje titanovega dioksida, dopolnjuje pa ju širok nabor drugih izdelkov, kot so: praškasti laki, masterbatchi, žice in zlitine iz cinka, izdelki za kmetijstvo, izdelava kemijsko procesne opreme, žveplova kislina, …

Kot sodobno kemijsko podjetje Cinkarna Celje, d. d. posluje skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in okoljevarstvenimi standardi. Delovanje podjetja je podprto z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Z doslednim izvajanjem strategije trajnostnega razvoja, ki je vgrajena v vizijo, poslanstvo in razvojni načrt podjetja, si nenehno prizadevajo za izboljšave na vseh področjih svojega delovanja, iščejo inovativne rešitve in jih uvajajo v model uspešnega poslovanja, da bi dosegli ravnovesje med gospodarsko uspešnostjo, energetsko učinkovitostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo.

Približno 800 zaposlenih

Zaposlitve podjetja Cinkarna Celje

Informacije o podjetju

  • Kidričeva 26, 3001 Celje

  • Zastopniki: Skok Aleš

  • info@cinkarna.si

  • www.cinkarna.si