KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 V PODJETJU LTH CASTINGS

K prijavi ste povabljeni dijaki in študenti, ki se izobražujete za naslednje poklice s področja strojništva, mehatronike, elektrotehnike in metalurgije:

 • oblikovalec kovin – orodjar (prednost imajo dijaki, ki se bodo vpisali na vajeniški učni program)
 • strojni tehnik
 • tehnik mehatronike
 • tehnik elektrotehnike
 • inž. strojništva (VSŠ)
 • inž. mehatronike (VSŠ)
 • dipl.inž.metalurgije (VS)
 • dipl. inž. strojništva (VS)
 • dipl. inž. strojništva (UN)
 • mag. inž. strojništva

ŠTIPENDISTOM NUDIMO:

 • spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj z različnih področjih,
 • uvajanje v delovno okolje z izdelanim sistemom mentorstva,
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog,
 • odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere,
 • financiranje dodatnih izobraževanj,
 • udeležbo na različnih srečanjih,
 • zaposlitev po končanem šolanju.

PRIJAVA NAJ VSEBUJE:

 • življenjepis ali CV,
 • kopijo zaključnega spričevala osnovne ali srednje šole oziroma kopijo diplome,
 • kopijo zaključnega spričevala preteklega letnika ali potrdilo o opravljenih izpitih,
 • potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2021/2022,
 • kopijo priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim šolanjem.

ZBIRANJE PRIJAV:
Prijave z ustreznimi dokazili lahko oddate na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/priloznosti (pri kategoriji »Vrsta zaposlitve« izberite »Štipendiranje«). Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 04/51 12 552 ali elektronskem naslovu sabina.mohoric@lthcastings.com. Prijave zbiramo do vključno 30.08.2021, kandidati pa bodo o rezultatih izbora obveščeni do 30.09.2021.