Se v Sloveniji zavedamo pomembnosti upravljanja z intelektualno lastnino?

V zadnjem času se mladi podjetniki in podjetnice čedalje bolj pogosto odločajo za registracijo blagovnih znamk, patentov ali drugih oblik industrijske lastnine. Ključno vprašanje pri registraciji, ki naj bi si ga postavilo vsako podjetje, še preden se odloči za zaščito kakršnekoli oblik je, kaj bo s tem pridobilo. Res je, da z registracijo znamke, modela, patenta, geografske označbe ali druge oblike intelektualne lastnine lahko pridobite določene pravice. Toda kdo bo za vas te pravice tudi uveljavljal oz. ali imate pripravljeno strategijo kaj storiti, ko odkrijete koga, ki vam te pravice krši? Ali obratno, zamislite si, da tretja oseba odkrije, da ste vi tisti, ki (vede ali nevede) krši tujo intelektualno lastnino.

Primer neučinkovite strategije intelektualne lastnine v podjetju

Predstavljajmo si primer, ki je mimogrede v Sloveniji še vedno večkrat opazen: Ustanovim podjetje, ki strankam ponuja različne storitve na področju izdelave spletnih mest, optimizacije, gostovanja itd. Po začetnih, običajnih težavah posel steče, pridobivam nove stranke, promet raste, zaposlujem nove ljudi, imam dovolj veliko bazo naročnikov in takrat se zgodi preobrat. Eden izmed bivših ključnih zaposlenih odpre novo podjetje s podobnimi ali rahlo izboljšanimi storitvami in mu v zelo kratkem času uspe “ukrasti” nekatere izmed mojih najpomembnejših strank.

Take in podobne situacije so največkrat posledica neučinkovitega upravljanja z intelektualno lastnino.

V nadaljevanju si oglejmo aktivnosti, ki veljajo za ključne, ko govorimo o upravljanju z intelektualno lastnino.

Identificirajte in ovrednotite VSO intelektualno lastnino v podjetju

Pred odločitvijo o ustrezni zaščiti intelektualne lastnine se je potrebno vprašati, kaj vse sploh spada pod intelektualno lastnino podjetja. To lahko naredimo s temeljitim pregledom intelektualne lastnine (t.i. IP Audit), ki nam nudi celovit pogled v vse dele našega podjetja. (industrijska lastnina – znamke, modeli, patenti in geografske označbe; avtorske in sorodne pravice – literarna dela, avdio-vizualna dela, itd.; mehke oblike IL – kot so npr. seznami dobaviteljev, baze strank, ključni zaposleni, znanja itd). Priporočljivo je, da se taka, celovita analiza stanja izvaja vsaj enkrat letno oz. vsakokrat, ko imate za  trg pripravljen nov izdelek/storitev. Za temeljito in celostno analizo pred, med ali po ustanovitvi podjetja se splača najeti zunanjega strokovnjaka, ki vam pomaga tudi z nasveti, kako zaščititi posamezne sklope identificirane intelektualne lastnine, ter kako jih ovrednotiti. Odvetniki in patentni zastopniki ter zastopniki za modele in znamke so sicer zavezani k spoštovanju strogih zahtev glede razkrivanja občutljivih podatkov, vendar pa ob (ne)zavedanju možnih posledic razkrivanja poslovnih skrivnosti vsakemu lahko ponudimo pogodbo o nerazkritju podatkov – NDA. Potrebno je opozoriti, da se tovrstne pogodbe običajno uporabljajo v primerih, ko gre za delitev informacij, ki NISO splošno znane.

Določite obseg zaščite in višino sredstev, ki jih boste namenili za zaščito intelektualne lastnine

Ko podjetje ali posameznik točno ve, kaj vse lahko obravnava kot svojo intelektualno lastnino, lahko skupaj s strokovnjakom na posameznem področju določi potreben obseg zaščite. Ne pozabite niti na opredelitev sredstev, ki jih boste namenili za upravljanje IL. To pomeni ne zgolj za registracijo, temveč tudi za pristojbine, stroške patentnih zastopnikov (za zaščito izdelka v tujini), stroški prevodov so potrebni na primer v fazi validacije evropskega patenta pred nacionalni uradom, stroškov zunanjih izvajalcev itd. Nič vam namreč ne koristi registrirana znamka, patent ali model, če ne nameravate vaše intelektualne lastnine tudi spremljati in komercialno izkoriščati.

Pred zagonom novega izdelka/storitve preverite vašo svobodo delovanja

Analiza svobode delovanja (t.i. Freedom To Operate) nam pove, ali nek izdelek ali storitev oz. njeni sestavni deli kršijo obstoječe registrirane pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Analiza svobode delovanja se izdeluje za določeno geografsko območje npr. Slovenijo v določenem času. Vzemimo primer, da v Sloveniji proizvajate določen izdelek po postopku, ki je zaščiten z veljavnim patentom v Nemčiji. Dejstvo, da je postopek izdelave proizvoda zaščiten v Nemčiji, še ne pomeni, da s tem omejuje vašo svobodo delovanja proizvodnje v Sloveniji. Vaša svoboda delovanja pa se skrči v trenutku, ko želite vaš proizvod prodati nemškemu kupcu. Lastnik proizvoda iz Nemčije lahko namreč z uporabo ustreznih carinskih postopkov prepreči vstop ponarejenih izdelkov oz. izdelkov, ki kršijo intelektualno lastnino.

Ovrednotite vašo intelektualno lastnino

Ne glede na to, ali nameravate odpreti frizerski salon ali prodajati visoko-tehnološke izdelke, v vsakem podjetju je moč najti intelektualno lastnino, ki jo lahko prodajate (prevzemi/združitve), oddajate (licenciranje, franšizing, itd.), uporabite kot garancijo oziroma jo na tak ali drugačen način komercialno izkoriščate. Ko ste ustrezno identificirali in zaščitili vse najpomembnejše dele intelektualne lastnine ter rezervirali sredstva za učinkovito upravljanje, sledi naslednji korak, to je, da jo ovrednotite. Na ta način boste lahko posamezno obliko IL tudi izkoristili v polni meri. Obstaja več metod in oblik vrednotenja posameznih delov intelektualne lastnine, toda v grobem jih lahko razdelimo v tri skupine: (stroškovne, dohodkovne in tržne metode). Več o vrednosti vaše intelektualne lastnine.

Poiščite strokovnjaka za upravljanje z intelektualno lastnino.

Vsak podjetnik ve, da je čas denar in da je dostopnost do ustreznih informacij ključnega pomena za morebiten uspeh ali neuspeh. Lahko se torej odločite iskati informacije na spletu po različnih bazah podatkov, se udeležujete različnih dogodkov in seminarjev, ki so pogosto zelo splošno usmerjeni in večinoma ne zagotavljajo konkretnih odgovorov vezanih na vaše področje delovanja. Danes te aktivnosti dobite že za nekaj sto evrov, če se odločite in za to najamete usposobljenega strokovnjaka.

avtor: Tadej Černivec, IPRC d.o.o.