Laboratoriji se predstavijo: Laboratorij za alternativne tehnologije (LAT)

Kot že ime pove, se v Laboratoriju za alternativne tehnologije ukvarjajo z alternativnimi postopki izdelave, ki ne temeljijo na konvencionalnem načinu odstranjevanja materiala (odrezovanja) in se uporabljajo povsod tam, kjer s konvencionalnim odrezavanjem ne dosežemo podanih zahtev za izdelek. Ti postopki načeloma uporabljajo za odnašanje materiala druge vrste energije, kot so termična (lasersko in plamensko rezanje), elektrotermična (elektroerozija, plazemsko rezanje) ter tudi kemijska in elektrokemijska obdelava. Med alternativne postopke sodijo tudi nekateri mehanski postopki, kot so npr. rezanje z vodnim in abrazivnim vodnim curkom ter ultrazvočna obdelava. V zadnjih letih se ukvarjajo tudi s 3D-tiskanjem in drugimi načini oblikovanja polimernih materialov ter mikroizdelovalnimi tehnologijami (mikro elektroerozijsko dolbenje, direktno lasersko zapisovanje – angl. direct laser imaging, maskovna stereolitografija – angl. mask stereolitography, mikro brizganje).

3D tiskalnik
Prototip rezalnika tipa Ice-jet

Tukaj se pojavi vprašanje, zakaj potebujemo toliko različnih metod, s katerimi lahko izdelamo isti izdelek? V sodobnem strojništvu uporabljamo veliko različnih materialov, ki zahtevajo različne vrste obdelovanja. Z razvijanjem novih tehnologij omogočajo širjenje izbire postopkov obdelave in uporabo, kjer so konvencionalni postopki manj uporabni. Naloga tehnologa je, da izmed vseh izdelovalnih postopkov izbere tistega, ki na najbolj učinkovit način dosega želene zahteve za izdelek, kjer se učinkovitost meri z doseženo obliko, natančnostjo in ceno izdelave. Dolgoročen namen celotnega razvoja je popolna avtomatizacija izdelovalnih procesov.

LAT je letos postal del konzorcija, ki ga je v višini 2,5 mio € financirala evropska unija (Era Chair shema financiranja), in tvori multidisciplinarno ekipo, v katero so poleg strojnikov vključeni še elektrotehniki, medicinci, kemijski tehnologi in mikrobiologi. Še posebej so ponosni na uspehe pri razvoju tehnologije in prototipnega stroja za rezanje z ledenimi zrni (Ice Jet) in napravo za rezanje cevi premerov od 10 do 20 mm iz notranje strani tudi do globine 10 m, ki je bila razvita za podjetje Numip. Za slednjo so prejeli srebrno priznanje GZS za inovacijo. Sodelujejo tudi s podjetji kot so Bosch (mali gospodinjski aparati), Perndorfer Machinenbau (stroji za rezanje z abrazivnim vodnim curkom), BFT (visokotlačne črpalke), in Elaphe pogonske tehnologije (kolesni motorji – angl. In-wheel). Sodelujejo tudi z mnogimi univerzami, med katerimi velja omeniti Univerzo v Hannovru, Univerzo v Freibergu, Univerzo v Cardiffu in Univerzo v Padovi. Povzamemo lahko, da je njihovo znanje nepogrešljivo v praktično vseh pogledih proizvodnega strojništva.

miDALIX sistem za direktno lasersko zapisovanje
naprava za rezanje s tehnologijo Water-Jet
visokotlačna črpalka

V laboratoriju z veseljem sprejemajo zagnane, nadebudne in inovativne študente, ki bi želeli diplomsko ali magistrsko nalogo opravljati na področju alternativnih tehnologij. Diplomanti, ki so diplomo delali v LAT so zelo zaposljivi, saj so te tehnologije prisotne v praktično vseh področjih strojništva.