Laboratoriji se predstavijo: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu (LMPS)

Merjenje je na področju razvojnega in raziskovalnega dela ključnega pomena, saj omogoča, da o opazovanem sistemu pridobimo želene informacije. V strojništvu se pri eksperimentalnem delu srečujemo z merjenjem zelo raznolikih fizikalnih veličin. Pri tem inženirji potrebujejo znanja, ki jim pomagajo pri načrtovanju eksperimentov, pri izbiri merilne opreme in postavitvi merilnih sistemov. Za kakovostno eksperimentalno delo je treba razumeti vplive na merilni rezultat in jih znati tudi ustrezno ovrednotiti. Ta znanja LMPS študentom prenaša skozi pedagoški proces.

Ker je področje meroslovja obsežno, se laboratorij znotraj procesnega strojništva raziskovalno in strokovno osredotoča na področja merjenja pretokov, tlaka, temperature in sorodnih procesnih in energetskih veličin. Znotraj naštetih področij so se v laboratoriju razvili različni merilni in preskusni sistemi, na katerih poteka raziskovalno delo.

Merilni sistem za pretoke različnih tehničnih in medicinskih plinov

Eno od področij, ki ga lahko izpostavimo, je meroslovje pretoka plina, kjer se je ime laboratorija že kar nekajkrat, zaradi raziskav na etalonskih merilnih sistemih, pojavilo v reviji Metrologia, izdajani preko Mednarodnega urada za uteži in mere BIPM. Laboratorij se lahko pohvali z dosežki na področju razvoja etalonske opreme za tehnične in medicinske pline kot tudi druge merilne opreme za pretoke tekočin. Na področju razvoja etalonskih merilnih sistemov laboratorij sodeluje s kar nekaj tujimi meroslovnimi inštituti, kot so ČMI na Češkem, PTB v Nemčiji, INRIM v Italiji in NIST v Ameriki.

Prototip aperiodičnega dinamičnega tlačnega generatorja z udarno cevjo
Prototip PVT etalonskega merilnega sistema za majhne pretoke plina

Drugo področje, na katerem je LMPS bolj aktiven, je dinamično merjenje, pri katerem se raziskave navezujejo na dinamična merjenja pretokov, tlakov, temperature.  Eden od pomembnejših razvojnih rezultatov je prototip dinamičnega tlačnega generatorja z udarno cevjo za generacijo skočnih oziroma hitrih sprememb. Na tem področju si laboratorij želi, da bi se dinamično merjenje tlaka ustrezno standardiziralo.

Prototip Coriolisovega merilnika masnega toka tekočin z ravno merilno cevjo

Laboratorij ni prisoten le pri znanstvenih raziskavah, ampak lahko njegovo ime zasledimo tudi pri razvoju v industriji. Med drugim se lahko pohvalijo s sodelovanjem s štirimi najpomembnejšimi proizvajalci Coriolisovih merilnikov in nizozemskim podjetjem, s katerim so sodelovali pri razvoju in analizi, vezani na tlačni merilni sistem. Prav tako je laboratorij prisoten pri razvoju v slovenski industriji. Tu bi izpostavili razvojne analize in optimizacijo merilnih sistemov za puščanje – sestavni del številnih proizvodnih podjetij.

Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu je po standardu ISO IEC 17025 edini akreditiran laboratorij na ljubljanski Fakulteti za strojništvo, in sicer na področjih pretoka plina, tlaka in temperature. Preko akreditacije potrjene meroslovne zmogljivosti pomagajo pri mednarodnem ugledu laboratorija in posledično tudi pri izdaji člankov oziroma znanstvenih del. Zgodba LMPS-ja se ne konča z lastno akreditacijo, ampak je laboratorij tudi del strokovne ocenjevalne komisije akreditacijskih služb v Sloveniji in tujini (HAA na Hrvaškem in ISRAC v Izraelu) na področju pretoka in tlaka.

Kot nam je zdaj že jasno, je laboratorij močno povezan tako z industrijo kot tudi s samimi raziskavami. To pomeni, da je delo v laboratoriju lahko zelo dobra odskočna deska študentom, katere zanima področje merilne tehnike. Poleg zanimivega dela je iz te veje strojništva hkrati zelo iskan kader. Poleg številnih industrijskih meroslovnih oddelkov je že samo v Sloveniji kar 200 akreditiranih kalibracijskih in preskusnih laboratorijev ter kontrolnih organov, kjer je meroslovno znanje nepogrešljivo.