Laboratoriji se predstavijo: Laboratorij za zagotavljanje kakovosti (LAZAK)

LAZAK – Laboratorij za zagotavljanje kakovosti – je eden zadnje ustanovljenih laboratorijev na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljana. Ustanovljen je bil decembra 2015 z namenom predstaviti področje kakovosti kot ključno za odličnost delovanja na področju strojništva.

Laboratorij se ukvarja z načrtovanjem in preučevanjem  kakovosti v strojništvu. Delovanje laboratorija  lahko bolje razumemo, če najprej spoznamo pojem kakovost. Zagotavljanje kakovosti ne pomeni le narediti kakovostnega izdeleka, ampak tudi zagotoviti ustrezne meritve in uporabiti primerna orodja in metode za načrtovanje in obvladovanje kakovosti.

Znotraj že naštetih pojmov spoznamo raziskovalna področja laboratorija:

  • vpeljava načel kakovosti v industrijsko okolje,
  • uporaba orodij in metod načrtovanja in obvladovanja kakovosti za dosego stalnih izboljšav,
  • menedžment tehnologij in tehnoloških inovacij za optimiranje tehnoloških in drugih procesov na osnovi metode načrtovanja eksperimentov,
  • analiza teksture obdelane površine z namenom ugotavljanja in zagotavljanja funkcionalnosti površine,
  • 3D digitalizacija in vzvratno inženirstvo preko optičnega in dotičnega skeniranja in 3D tiska
  • načrtovanje izdelka in tehnologij izdelave,
  • načrtovanje izdelka in tehnologij izdelave,
  • meritve geometrijske natančnosti in kalibracija oz. kompenzacija napak obdelovalnih strojev.
Orodjarski merilni mikroskop Mitutoyo TM – merjenje obrabe rezalnih orodij

Ker sodi med manjše laboratorije in zaradi specifike raziskovalnega dela, LAZAK pogosto sodeluje z laboratorijem LABOD (Laboratorij za odrezavanje). Leta 2015 so v sodelovanju z orodjarno EMO razvijali univerzalno frezalo, s katerim so optimirali proces izdelave orodja. Do sedaj je bil to največji projekt laboratorija in tudi sam povod za njegovo osnovanje.

Danes laboratorij sodeluje v slovenski industriji pri različnih specifičnih meritvah in izvajanju seminarjev. Najpogosteje lahko ime laboratorija zasledimo pri livarstvu, kjer optimizirajo procese, določijo kakovost ulitkov, iščejo razloge za napake in tako izboljšajo postopek izdelovanja produkta. Tako so reševali številne probleme v podjetjih, kot so škofjeloški LTH in Difa ter Mahle, Kolektor, Hidria, Hella idr.

3D mikroskop Alicona Infinitive Focus SL – Mikro skeniranje leč za led žaromete

Ukvarjajo se tudi z vpeljavo in izpeljavo metod zagotavljanja kakovosti. Pri nas podjetja še niso v celoti seznanjena z metodo načrtovanja eksperimentov, s katero procese v industriji stabilizirajo oziroma izboljšajo. Z industrijo so povezani predvsem preko študentov. To so navadno štipendisti, ki si za diplomsko oz. magistrsko nalogo izberejo problem, ki nastopa v podjetju, ki študenta štipendira. Na tak način se slovenska industrija, čeprav počasi, spoznava z metodami načrtovanja in obvladovanja kakovosti procesov, katere so v tujini že znane.

V industriji, poleg preučevanja kakovosti procesov in izdelkov, ponujajo tudi možnost programske kompenzacije napak strojev na podlagi laserskih meritev za izboljšano natančnost strojev. Metoda je primerna tako za stare kot nove stroje pri postavitvi in zagonu ali ob nesreči brez mehanskega posega v stroj.

Čitalec Keyence za 3D in-line spremljanje obrabe orodja

Laboratorij na področju zagotavljanja kakovosti ne sodeluje le v industriji, ampak tudi v raziskovalnih vodah. Znotraj doktorskega dela je bil razvit skener za in-line (brez izpenjanja) spremljanje obrabe orodja, prav tako so sestavili nizkocenovni skener, ki dosega visoke zmogljivosti in služi v namen 3D digitalizacije in vzvratnega inženirstva. Na tem področju laboratorij sodeluje pri ohranitvi slovenske kulturne dediščine s skeniranjem zgodovinskih artefaktov.

Pri znanstveno-raziskovalnem delu sodelujejo tako z našimi  (Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije), kot tujimi institucijami, kjer sodelujejo s fakultetami v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, veliko doktorskih študentov pošljejo tudi v laboratorije univerze Enise in St Etienne v Franciji.

Eden zanimivejših projektov je potekal v sodelovanju z medicinsko fakulteto v Beogradu, kjer so razvili nov koncept skeniranja in modeliranja zobnega loka za estetsko in funkcionalno protetiko zob in tako izboljšali sledljivost in natančnost ortodontske terapije.

LAZAK – skener – skeniranje človeške anatomije
3D skeniranje zobnega loka

Laboratorij za zagotavljanje kakovosti na prihodnost gleda optimistično, saj se pomen kakovosti v slovenski industriji vse bolj poudarja. Svoj potencial vidi tudi v sodelovanju z drugimi laboratoriji fakultete z vpeljavo metod in orodij kakovosti v raziskovalno delo.