Mladi raziskovalec: delo v laboratoriju za dinamiko fluidov in termodinamiko

Mladi raziskovalec (m/ž) se bo ukvarjal z nadaljnjim razvojem modelov strjevanja za vgradnjo v lastni večfizikalni in večnivojski simulacijski sistem, uporaben na najrazličnejših področjih tehnike, od farmacevtske (zmrzovanje bioloških sestavin) do metalurške industrije (najrazličnejši tipi ulivanja). Tovrstni modeli so bili dodobra razviti v preteklem desetletju in uspešno praktično uporabljeni v številnih slovenskih in tujih podjetjih.

Tokovne razmere, ki se pojavijo v takšnih procesih, pogosto zahtevajo uporabo modelov, ki vključujejo opis turbulentnega toka. Povezava takšnih modelov z modeli strjevanja ter interakcija turbulentnega toka s porozno strukturo v kašastem območju pa sta še pomanjkljivo raziskana, njuno poznavanje pa bi pomembno prispevalo k razvoju področja.

Cilj raziskave je v modelih na več merilih povezati novejše pristope modeliranja turbulentnega toka na podlagi koncepta velikih vrtincev ter bolj podrobne modele morfologije (enakoosno, stebričasto) strjevanja. Pri tem bo poseben poudarek na Euler-Eulerjevem opisu gibanja kapljevite in trdne faze ter na vplivu nukleacije. Modeli bodo izdelani v osni simetriji in v treh dimenzijah na podlagi v raziskovalni skupini originalno razvite in nagrajene brezmrežne tehnologije računanja.

Od kandidata se pričakuje solidno poznavanje dinamike tekočin ter računalniškega programiranja.

Raziskovalna naloga je umeščena v raziskovalni program P2-0162 Tranzientni dvofazni tokovi, ki ga vodi prof. dr. Božidar Šarler, in v številne spremljajoče industrijske projekte.

Tip dela: redna zaposlitev
Datum zaposlitve: 19.6.2020

Za več informacij lahko kontaktirate prof. dr. Božidarja Šarlerja na bozidar.sarler@fs.uni-lj.si.
Prijavite se preko https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/