Optična vlakna

Optična vlakna sodijo v področje optike, ki obravnava širjenje svetlobe v svetlovodih, namenjenih prenosu informacij v sodobni telekomunikacijski tehniki. Najprej so optična vlakna izdelovali za mnogorodni odboj. Vlakna so obdali s plaščem snovi, katere lomni količnik je bil manjši od lomnega količnika vlakna. Svetlobni žarek se je nato na obodu vlakna odbil nazaj v notranjost k nasprotni steni, tam pa se ponovno odbil. Širil se je torej cikcakasto, kar je prinašalo tudi precejšnje izgube.

Danes se v prenosni tehniki uporabljajo izključno čista enorodna vlakna, v katerih se svetloba širi kakor v valovodu. V tem primeru ima valovod (v prerezu) približno kvadratični profil lomnega količnika. Taki valovodi imajo precej majhne izgube zaradi majhne disperzije in tako na razdalji 10 kilometrov svetlobni tok oslabi za zgolj 10 %.

Optična vlakna so izjemno tanka. Navadno so za namene telekomunikacije na voljo vlakna s premerom 125 µm. Zaradi potrebne mehanske trdnosti je vlakno obdano z dovolj trdnim plastificiranim ali kovinskim plaščem. Ob koncih je ob rezu zbrušeno in spolirano. Svetlobni vir je navadno laserska dioda, za katero pa ni nujno, da oddaja čisto koherentni svetlobni tok.

Optično vlakno ima to prednost, da je gibko kakor npr. tanki koaksialni kabli, zato ga lahko dokaj poljubno zvijamo. Zaradi izredno majhnih dimenzij združimo številna vlakna v šop in tako snemamo tudi slike predmetov. V 1 mm2 spravimo približno  250 000 vlaken, kar nam nudi že precej kvalitetno sliko. Tak »slikovod« iz optičnih vlaken se je uveljavil zlasti v medicini (preiskovanje notranjih organov), uporablja pa se tudi v tehniki, fotografiji in televiziji. Šop optičnih vlaken vodi vidno svetlobo zunaj nameščenega svetila v notranjost, po drugem šopu pa se odbita svetloba, ki zajema sliko opazovanega mesta, prenaša nazaj in v oko opazovalca. Sliko z zaslona slikovne elektronke posnamemo s ploščo, v katero so vdelana številna optična vlakna. Na eni strani se plošča prilega naslonu slikovne elektronke, na drugi pa namestimo fotografsko ploščo.