Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje jih skoraj štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje njihovih zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve.

Podjetje SIJ Metal Ravne zaposluje:

Energetski manager (m/ž)

Redna zaposlitev

Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem

Iščejo študenta/študentko zaključnega letnika strojništva, da se pridruži njihovemu podjetju. Iščejo motiviranje in naravnane posameznike, ki imajo veselje do učenja in jim spoznavanje in učenje novih stvari ne predstavlja ovir. Medse vabijo osebo, ki bi jo priučili dela in bi se pri njih lahko tudi zaposlila.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • vodenje sistema upravljanja z energijo in zagotavljanje, da je sistem upravljanja z energijo vzpostavljen, izvajan, vzdrževan in neprestano izboljševan;
 • zagotavlja, da SUE ustreza zahtevam standarda ISO 50001;
 • identificira osebe, ki jih ustrezna raven vodstva pooblasti za delo s predstavnikom vodstva v podporo aktivnostim upravljanja z energijo;
 • poroča najvišjemu vodstvu o energetski učinkovitosti in delovanju SUE;
 • zagotavlja, da je planiranje aktivnosti upravljanja z energijo v podporo energetski politiki podjetja;
 • določa in sporoča odgovornosti in pooblastila, da bi se omogočilo uspešno upravljanje z energijo;
 • opredeli merila in metode, potrebne za zagotovitev učinkovitosti delovanja in nadzora sistema upravljanja z energijo;
 • na vseh ravneh organizacije pospešuje zavedanje o energetski politiki in okvirnih ciljih;
 • zagotovitev delovanja, vzdrževanja in izboljševanja informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe energije;
 • organizacija rednih energetskih pregledov v podjetju ter izdelava energetskih poročil;
 • skrb in odgovornost za vodenje sistema upravljanja z energijo ISO 50001 ter priprave in sodelovanje pri presoji tega standarda;
 • skrb in odgovornost za učinkovito rabo energije, izdelava predlogov, študij ukrepov za zmanjšanje porab in stroškov energije;
 • izdelava mesečnih, polletnih in letnih poročil in analiz, predvsem specifičnih rab energentov;
 • vodenje projektov URE in sodelovanje v projektnih skupinah;
 • opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Zaključena VII. stopnja tehnične ali druge ustrzne smeri;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • vešča uporaba Microsoft Office;
 • vodstvene sposobnosti, timska usmerjenost, nekonfliktnost, samoiniciativnost, vztrajnost, natančnost, komunikativnost.

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov: zaposlitev@metalravne.com.

Zadnje priporočene zaposlitve

2022-09-16T22:05:28+00:00
Go to Top