Podjetje LTH Castings razpisuje:

Kadrovske štipendije za leto 2023/2024

O zaposlitvi

 • Škofja Loka

 • Kadrovska štipendija

 • 15. 9. 2023

Vizitka podjetja

Glavne naloge izbranega kandidata:

 • Opravljanje obvezne prakse v skladu s šolskim koledarjem;

 • najmanj 1-mesečno počitniško delo;
 • izdelava zaključne naloge na temo iz podjetja (velja za študente);
 • zaposlitev po zaključku šolanja in gradnja nadaljnje kariere.

Od kandidata pričakujejo:

 • Vestno opravljanje šolskih obveznosti;

 • motiviranost za delo in osebni razvoj;
 • zanesljivost, natančnost, samoiniciativnost in odgovornost do dela;
 • vedoželjnost, izkazan interes za delo v strojniški stroki in avtomobilski industriji;
 • pripravljenost za dolgoročno sodelovanje z nami – oni pa se bodo seveda potrudili, da se boste pri njih dobro počutili in da vam izzivov pri delu ne bo zmanjkalo.

K prijavi ste povabljeni dijaki in študenti, ki se izobražujete za naslednje poklice s področja strojništva, mehatronike, elektrotehnike, računalništva in družbenih ved:

 • oblikovalec kovin – orodjar (prednost imajo dijaki, ki se bodo vpisali na vajeniški učni program);
 • strojni tehnik;
 • mehatronik operater ali tehnik mehatronike;
 • elektrikar ali elektrotehnik;
 • dipl. inž. strojništva (VS);
 • dipl. inž. strojništva (UN);
 • mag. inž. strojništva;
 • dipl. psiholog ali sociolog (kadrovske smeri) VS ali UN;
 • mag. inž. računalništva;
 • dipl. inž. mehatronike (VS ali UN);
 • inž. strojništva (VSŠ);
 • inž. mehatronike (VSŠ);
 • dipl. inž. metalurgije (VS);
 • dipl. inž. metalurgije (UN);
 • mag. inž. metalurgije in materialov.

Kandidatu nudijo:

 • Spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj z različnih področjih;

 • uvajanje v delovno okolje z izdelanim sistemom mentorstva;
 • mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog;
 • odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere;
 • financiranje dodatnih izobraževanj;
 • udeležbo na različnih srečanjih;
 • nagrade za posebne učne dosežke;
 • zaposlitev po končanem šolanju na ustreznem delovnem mestu;
 • super odnose znotraj kolektiva;
 • in druženje z vrstniki, ki jih pri njih nikoli ne manjka.

Prijave naj vsebujejo:

 • Življenjepis ali CV;

 • kopijo zaključnega spričevala osnovne ali srednje šole oziroma kopijo diplome;
 • kopijo zaključnega spričevala preteklega letnika ali potrdilo o opravljenih izpitih;
 • potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2023/2024;
 • kopijo priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim šolanjem.

Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki 04/51 12 552 ali elektronskem naslovu sabina.mohoric@lthcastings.com. Prijave zbirajo do vključno 15.09.2023, kandidati pa bodo o rezultatih izbora obveščeni do 30.09.2023.

Zadnje priporočene zaposlitve

2023-09-05T12:36:58+00:00
Go to Top