Lupit pole je eden izmed največjih svetovnih proizvajalcev plesnih drogov!

Podjetje LUPIT POLE zaposluje:

Organizator / Tehnolog

Redna zaposlitev

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Opis del in nalog:

 • Koordiniranje proizvodnega procesa;
 • planiranje proizvodnje (izdelava mesečnega in tedenskega plana proizvodnje);
 • preverjanje razpoložljivosti proizvodnih linij in delavcev za izvedbo tedenskega plana;
 • izvajanje izobraževanj in usposabljanj delavcev;
 • razporejanje delavcev (organizacija dela in števila delavcev v proizvodnji na mesečni, tedenski in dnevni ravni) in  delovnih nalog;
 • vodenje evidenc prisotnosti, nadomeščanj;
 • izdelava procesnih kosovnic v sodelovanju z razvojem;
 • razpisovanje in zaključevanje nalogov za proizvodnjo;
 • spremljanje normativov dela, zastojev, izmeta;
 • zagotavljanje urejenosti in čistoče v proizvodnji;
 • izvajanje vseh aktivnosti za zagotavljanje sistema kakovosti;
 • izdelava SOP-jev in optimizacija procesa;
 • vzdrževanje strojev in naprav (periodični pregledi, servisiranje);
 • takojšnje reševanje težav, ki nastanejo neposredno pri predmetih dela (npr. okvare pri delovnih strojih in napravah…);
 • obvladovanje merilne opreme;
 • upoštevanje vseh predpisov iz področja varstva pri delu oziroma protipožarnega varstva ter uporabe zaščitnih delovnih sredstev zase in podrejene;
 • sodelovanje pri razvoju novih izdelkov;
 • izobraževanje v smislu poznavanja novih postopkov in tehnologij;
 • vpeljava novih tehnologij in avtomatizacije proizvodnje;
 • sodelovanje z logistiko (preverjanje zalog za potrebe proizvodnje, skladiščenje polizdelkov, sodelovanje na rednih tedenskih kolegijih);
 • samoiniciativno iskanje možnosti za izboljšave v okviru svojega dela;
 • strokovno opravljeno delo v veri »dobrega gospodarja«;
 • Izobraževanje v skladu z zahtevami delodajalca in opravljanje drugih del in nalog, če tako določi direktor.

Od kandidatov pričakujemo:

 • Zaželena izobrazba: min. inženir strojništva (6. ali 7. stopnja izobrazbe);
 • delovne izkušnje vsaj 2 leti v področju proizvodnje;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • računalniško znanje (MS Office,  Solidworks ali podobno).

Kandidatu nudimo:

 • Stimulativna plača in nagrada glede na uspešnost podjetja;
 • urejeno delovno okolje;
 • delo v uspešnem podjetju prisotnem s svojimi izdelki v več kot 120 državah;
 • možnost napredovanja;
 • upravljanje s procesi avtomatizacije.

Prijave pošljite na elektronski naslov: maja@lupitpole.com

Zadnje priporočene zaposlitve

2022-09-11T20:41:51+00:00
Go to Top