Podjetje Cinkarna Celje zaposluje:

Samostojni tehnolog – energetski manager

O zaposlitvi

 • Celje

 • Redna zaposlitev

 • 14. 3. 2023

Vizitka podjetja

Glavne naloge in odgovornosti, ki jih bo sodelavec/ka opravljal/la, so usmerjana na naslednja področja:

 • Analiza zahtev in priprava tehničnih rešitev na področju energetskih naprav in potrojenja (para, komprimiran zrak, plinske naprave, črpanje in obdelava vode);

 • vodenje sistema upravljanja z energijo in zagotavljanje, da je sistem upravljanja z energijo vzpostavljen, izvajan, vzdrževan in neprestano izboljševan;
 • poroča najvišjemu vodstvu o energetski učinkovitosti;
 • zagotavlja, da je planiranje aktivnosti upravljanja z energijo v podporo energetski politiki podjetja;
 • določa in sporoča odgovornosti in pooblastila, da bi se omogočilo uspešno upravljanje z energijo;
 • opredeli merila in metode, potrebne za zagotovitev učinkovitosti delovanja in nadzora sistema upravljanja z energijo;
 • na vseh ravneh organizacije pospešuje zavedanje o energetski politiki in okvirnih ciljih;
 • zagotovitev delovanja, vzdrževanja in izboljševanja informacijskega sistema ciljnega spremljanja rabe energije;
 • organizacija rednih energetskih pregledov v podjetju ter izdelava energetskih poročil;
 • skrb in odgovornost za učinkovito rabo energije, izdelava predlogov, študij ukrepov za zmanjšanje porab in stroškov energije;
 • izdelava mesečnih, polletnih in letnih poročil in analiz, predvsem specifičnih rab energentov;
 • vodenje projektov URE in sodelovanje v projektnih skupinah;
 • opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega;
 • sodeluje uresničevanju trajnostnih zavez podjetja;
 • spremljanje zakonodaje in upoštevanje zakonskih določil pri delu;
 • organiziranje, usmerjanje in usklajevanje dela v organizacijski enoti energetika;
 • priprava investicijske dokumentacije – IDZ, DGD, PZR, PZI;
 • sodelovanje z zun. organi in institucijami na strokovnem področju.

Od kandidata pričakujejo:

 • Da imajo najmanj Univerzitetno izobrazbo Univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali več oz. drug ustrezen program;

 • zanje Angleškega jezika /aktivno/, zaželeno znanje Nemškega jezika;
 • sposobnost učinkovitega timskega dela;
 • poznavanje zakonodaje na področju energetike za gospodarske subjekte;
 • odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, komunikacijsko sposobnost ter vztrajnost pri doseganju ciljev;
 • poznavanje dela s programom ACAD;
 • poznavanje računalniškega orodja (MS Word, Excel, Outlook);
 • 24 mesecev delovnih izkušenj;
 • vozniški izpit B kategorije.

Kandidatu nudijo:

 • Stimulativno plačilo;

 • urejeno delovno okolje;
 • možnosti napredovanja in dodatnega izobraževanja.

Prijava:

 • Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas (s šestmesečnim poskusnim delom).

 • Vabimo vas, da pisne ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o končani izobrazbi pošljete v roku 14 dni po objavi na naslov:
 • Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Kadrovsko splošna služba, 3000 Celje ali po elektronski pošti: zaposlitev@cinkarna.si

Zadnje priporočene zaposlitve

2023-02-14T22:23:06+00:00
Go to Top