Podjetje GABRIJEL ALUMINIUM zaposluje:

Tehnolog v razvoju mehanske obdelave m/ž

O zaposlitvi

 • Grosuplje

 • Redna zaposlitev

 • 13. 4. 2023

Vizitka podjetja

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:

 • Izdelava in revidiranje normativov v proizvodnji za posamezna delovna mesta in operacije;
 • predpriprava podatkov za izdelavo tehnološke dokumentacije (navodila za delo, proizvodni načrti, kontrolne karte,…);
 • korektivno in preventivno odpravljanje težav v posameznih proizvodnih procesih;
 • načrtovanje in izdelava vpenjalnih priprav in drugih pripomočkov za potrebe razvoja in proizvodnje;
 • izdelava testiranj in vzorčnih obdelovancev do serijske proizvodnje;
 • odpravljanje napak pri zagonu proizvodnje;
 • pomoč pri odpravljanju napak v proizvodnji;
 • priprava delovnih procesov pred prenosom projektov v proizvodnjo;
 • usposabljanje proizvodnih tehnologov, nastavljalcev, kontrolorjev in delavcev ter vzdrževanja o proizvodu in opremi;
 • skrb za izdelavo nabavnih nalogov nadrejenemu za materiale potrebne za delo v razvoju;
 • pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti;
 • poročanje nadrejenemu o nepravilnostih in malomarnem ravnanju z opremo;
 • pravočasno in pravilno izvajanje zgoraj napisanih aktivnosti,;
 • lastno izobraževanje za potrebe razvoja;
 • druga dela po navodilu nadrejenega.

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:

 • Zagotoviti nemoteno obratovanje razvojnih in proizvodnih procesov, podpora projektnemu vodji in vodji razvoja MO.

Od kandidata pričakujejo:

 • Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. ali V. stopnja izobrazbe strojne ali druge tehnične smeri.

Kandidatu nudijo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas;
 • poskusno delo 6 mesecev;
 • zaposlitev za polni delovni čas, enoizmenska razporeditev dela (po potrebi, v primeru večjega števila projektov, dvo-izmenska);
 • interni prenos kompetenc;
 • redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje;
 • 13-to plačo ob koncu leta;
 • povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih;
 • povračilo stroška malice v znesku po Uredbi;
 • dobre in sproščene delovne odnose v urejenem in spodbudnem delovnem okolju;
 • visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih procesov;
 • dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in osvežitvijo;
 • obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
 • druge finančne in nematerialne bonitete;
 • spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja,…

Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:

 • Poznavanje potreb in procesov proizvodnje;
 • dobro poznavanje CNC in ostalih strojev, njihovih specifik;
 • dobro poznavanje obdelav kot so(peskanje, brušenj, tisk in drugo);
 • poznavanje 5S, PDCA, PFMEA in drugo;
 • natančnost pri delu;
 • komunikacijske veščine;
 • timske veščine;
 • kreativnost in inovativnost pri delu;
 • zadovoljivo znanje angleškega jezika;
 • dobro poznavanje programa Microsoft Office;
 • dobro poznavanja CAD/CAM opreme;
 • poznavanje ISO/IATF standarda;
 • vozniški izpit B-kategorije.

Prijava:

 • Vabijo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom » prijava: Tehnolog v razvoju MO«, weba ali portala.
 • Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na Tehnolog v kadri@gabrijel.com. Vabljeni k sodelovanju!

Zadnje priporočene zaposlitve

2023-03-22T09:35:21+00:00
Go to Top