Vabimo vas na gostujoče predavanje na temo »Pogodbe med zakoncema« na MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana v izvedbi odlične dr. Nane Weber.

Predavanje bo to sredo, 30. marca 2022 ob 17.00 uri in bo trajalo cca. 2 uri.

Predavanje: Zakonca in zunajzakonska partnerja lahko sklepata med seboj vse pravne posle, ki jih lahko sklepata tudi z drugimi osebami, ter na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti. Pogodbe morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

Predavateljica bo opozorila na aktualno sodno prakso v zvezi s pogodbami med zakoncema, predvsem pa se bo dotaknila darilnih in t.i. »predporočnih pogodb«, kako jih skleniti in kako jih prekiniti.

Nana Weber, univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica in doktorica pravnih znanosti ter profesorica glasbe, je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava).

Na redni bazi piše strokovne in znanstvene članke iz različnih pravnih področij. Med drugim je ena od avtoric Družinskega zakonika (Uradni list, 2019), avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika (GV Založba, Lexpera, 2018), in avtorica zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba, Lexpera), v okviru katere sta doslej izšli knjigi Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (2020), in Ko delavca ni na delu (Dopust, regres in druge odsotnosti z dela (2021).

Prijavljeni na predavanje on-line boste naknadno dobili vabilo za udeležbo preko spletne platforme ZOOM.

PRIJAVITE SE LAHKO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA

Vabimo vas na gostujoče predavanje na temo »Pogodbe med zakoncema« na MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana v izvedbi odlične dr. Nane Weber.

Predavanje bo to sredo, 30. marca 2022 ob 17.00 uri in bo trajalo cca. 2 uri.

Predavanje: Zakonca in zunajzakonska partnerja lahko sklepata med seboj vse pravne posle, ki jih lahko sklepata tudi z drugimi osebami, ter na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti. Pogodbe morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

Predavateljica bo opozorila na aktualno sodno prakso v zvezi s pogodbami med zakoncema, predvsem pa se bo dotaknila darilnih in t.i. »predporočnih pogodb«, kako jih skleniti in kako jih prekiniti.

Nana Weber, univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica in doktorica pravnih znanosti ter profesorica glasbe, je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti, docentka za delovno pravo na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana ter docentka za poslovne vede na B2 Visoki šoli za poslovne vede.

Ker si vedno prizadeva za mirno rešitev sporov, je mediatorka v Mediacijskem centru Ljubljana, pri Odvetniški zbornici Slovenije in Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega pa je izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Je tudi članica državne izpitne komisije za pravniški državni izpit (področje civilnega materialnega in procesnega prava).

Na redni bazi piše strokovne in znanstvene članke iz različnih pravnih področij. Med drugim je ena od avtoric Družinskega zakonika (Uradni list, 2019), avtorica uvodnih pojasnil Družinskega zakonika (GV Založba, Lexpera, 2018), in avtorica zbirke Vprašanja in odgovori iz delovnega prava (GV Založba, Lexpera), v okviru katere sta doslej izšli knjigi Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (2020), in Ko delavca ni na delu (Dopust, regres in druge odsotnosti z dela (2021).

Prijavljeni na predavanje on-line boste naknadno dobili vabilo za udeležbo preko spletne platforme ZOOM.

PRIJAVITE SE LAHKO PREKO SPLETNEGA OBRAZCA

Najnovejši članki

2022-03-28T12:25:18+00:00
Go to Top