Inženir.SI – Središče za razvoj znanja in kompetenc, podjetniških idej ter inovacij v tehniki, tehnologiji in inženirskih vedah

Socialni inkubator Študentski Kampus so.p. in konzorcijski partner Strojnik.si z.b.o. uradno naznanjata začetek izvajanja projekta Inženir.SI – Središče za razvoj znanja in kompetenc, podjetniških idej ter inovacij v tehniki, tehnologiji in inženirskih vedah.

Projekt Inženir.SI bomo izvajali v sodelovanju s prijaviteljem konzorcija Socialnim inkubatorjem Študentski Kampus so.p. Podporo in sredstva za izvedbo projekta nam zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v okviru Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov, zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024. Projekt smo začeli izvajati 1.9.2023, predvidoma pa bo potekal do 30.9.2024. Vrednost projekta znaša 206.770,85 EUR pri čemer sredstva prejeta z Ministrstva predstavljajo 147.510,85 EUR.

Projekt Inženir.SI – Središče za razvoj znanja in kompetenc, podjetniških idej ter inovacij v tehniki, tehnologiji in inženirskih vedah zajema 3 produkte, ki bodo razviti v času trajanja projekta. Vsi produkti skupaj pokrivajo različne starostne skupine in vrsto storitev z osrednjim ciljem izobraževanja in svetovanja preko spletnega portala ter razvojem modulov usposabljanj in izobraževanj. Produkti razviti v sklopu projekta so naslednji:

Spletni portal Inženir.SI bo digitalno spletišče vseh pomembnih informacij, dogodkov, zaposlitvenih oglasov, brezplačnih vsebin v obliki člankov, izobraževalnih videoposnetkov, uporabnih kalkulatorjev in drugega gradiva na inženirskih področjih tehnike in tehnologije. Portal Inženir.SI bo oblikovno ter tehnično sledil najnovejšim trendom in digitalnim rešitvam, uporaba za splošno javnost pa bo popolnoma brezplačna.

Izobraževalni modul “Prekvalifikacij, vseživljenjskega učenja ter razvoja znanja v tehniki in tehnologiji” vključuje vrsto različnih izobraževanj iz področij inženirskih in poslovnih znanj ter mehkih veščin. V program prekvalifikacij se lahko vključijo brezposelne osebe, ki bodo preko izobraževalnega programa pridobile nova znanja in kompetence ter povezave s slovensko industrijo kar jim bo omogočilo hitrejšo in boljšo zaposlitev. V program razvoja znanj v tehniki in tehnologiji se lahko vključijo mladi, ki so vključeni v šolanje (ali pa ga zaključujejo) – izobraževalni program jim ponudi nova znanja oz. razširitev obstoječih znanj ter povezave s slovensko industrijo za lažji prehod na trg dela ob prvi zaposlitvi. Tretji izobraževalni program vseživljenskega učenja je namenjen vsem zaposlenim, ki si želijo prekvalifikacijo oz. dodatne praktične spretnosti ter večjo digitalno pismenost. Program bo tem udeležencem razširil obstoječe kompetence ter jim s tem odprl nove karierne možnosti oz. možnost napredovanja na nova delovna mesta v podjetju kjer so zaposleni.

Podjetniški modul za “Razvoj inovativnih podjetniških idej in startupov v tehniki in tehnologiji” spodbuja razvoj znanosti in raziskav ter je namenjen vsem zagonskim podjetniškim idejam, ki stremijo k razvoju novih inovativnih izdelkov. V sklopu tega modula bo izbranih 5 podjetniških idej, ki bodo v času trajanja projekta dobili prostor, vso potrebno opremo, izobraževanja, svetovanje in povezave z industrijo, da svojo idejo spravijo v realnost.

Ključni cilj projekta Inženir.SI je razviti povsem novo, inovativno, središče inženirskih znanj ter informacij, ki bodo dostopne na spletu brezplačno, hkrati pa nuditi izobraževalne programe za razvoj inženirskih znanj in kompetenc za različne skupine splošne populacije. V kolikor bo ključni cilj dosežen, verjamemo, da bo projekt močno pripomogel k ozaveščanju javnosti o slovenski industriji in prostih delovnih mestih, pomembnosti inženirskih znanj za razvoj gospodarstva ter kandidatom, ki bodo opravili module omogočil novo oz. boljšo zaposlitev in jim razširil obstoječa inženirska in podjetniška znanja, kot tudi mehke veščine.

Podrobnejši opis zastavljenih kazalnikov projekta je prikazan v tabeli spodaj:

Naziv kazalnika Vrednost za leto 2023 Vrednost za leto 2024
Razvoj programov za prekvalifikacijo, vseživljenjsko učenje ter znanje in razvojSkrajni mejnik za doseganje: November 2023 Razviti 3 moduli
Razvoj spletnega portala Skrajni mejnik za doseganje:November 2023, najkasneje februar 2024 1 spletna stran (kazalniki so podrobneje razdelani v nadaljevanju)
Testna izvedba vseh modulov programa za prekvalifikacijo, vseživljenjsko učenje ter znanje in razvojSkrajni mejnik za doseganje:Junij 2024 Minimalno 70 udeležencev (maksimalno 140 udeležencev)
Spremljanje in podpora pri iskanju zaposlitve ter vstopu na trg delaSkrajni mejnik za doseganje:Junij 2024 20 udeležencev (iz paketa prekvalifikacij);
Evalvacija testne izvedbe programa za prekvalifikacijo, vseživljenjsko učenje ter znanje in razvoj, nato implementacija izboljšav na podlagi evalvacijSkrajni mejnik za doseganje:September 2024 1 evalvacijski proces za vse tri module;1 evalvacijsko srečanje izvajalcev in udeležencev
Razvoj programa Razvoj inovativnih podjetniških idej in startupov v tehniki in tehnologijiSkrajni mejnik za doseganje: Januar 2024 Razvit 1 celostni program usposabljanj/tečajev ter podpore
Promocijske aktivnosti in kampanjeSkrajni mejnik za doseganje: Tekom celotnega trajanja projekta 20 aktivnosti (piknik in objave, predstavitve) 30 aktivnosti (sejem in objave, prispevki, predstavitve)
Testna izvedba programa Razvoj inovativnih podjetniških idej in startupov v tehniki in tehnologijiSkrajni mejnik za doseganje: Avgust 2024 zaključek testne izvedbe; Lansiranje produkta na trg do vključno septembra 2024 Vključitev 5 inovativnih idej oz. startupov;3 vključeni startupi lansirajo svoj izdelek na trg
Evalvacija testne izvedbe programa Razvoj inovativnih podjetniških idej in startupov v tehniki in tehnologiji Skrajni mejnik za doseganje:September 2024 1 evalvacijski proces za vse tri module; 1 evalvacijsko srečanje izvajalcev ter udeležencev

Objavljeno: 11. 09. 2023

Najnovejši članki

2023-11-05T18:59:51+00:00
Go to Top