MLC Ljubljana

Fakulteta za management in pravo

Kdo smo?

Fakulteta MLC Ljubljana je ustanovljena z namenom, da na področju poslovnih in pravnih ved organizira sodoben študij, ki je v prakso usmerjen in daje študentom znanja ter veščine za uspešno poslovno prihodnost. To pomeni, da se bodo podjetja, ki se vidijo v prihodnosti na konkurenčnih trgih, zanimala za kadre s tako izbranimi poslovnimi in pravnimi znanji ter veščinami. S tem želi MLC Ljubljana popestriti visokošolsko študijsko ponudbo v Sloveniji in regiji, saj ponuja edina tovrstni študij managementa in prava, čeprav so v tujini podobni študiji že zelo uveljavljeni.

Zaključenih več kot 1000 manjših in večjih projektov!

MLC Ljubljana raziskuje interdisciplinarno področje managementa in poslovnega prava in njuno povezanost v poslovnem okolju. Zavedati se je treba pomembnosti interakcije teh področij pri poslovnem odločanju. Odločitve managementa namreč morajo biti vedno pravno urejene, da ne vodijo do neželenih posledic. Posledično so pravne odločitve managerjev lahko preveč drzne ali pa – nasprotno – zaradi nepoznavanja prava premalo smele. Prav tako, po drugi strani, pravniki premalo poznajo vsebino in naravo managementa ter težko presojajo in upoštevajo njegove značilnosti. Zaradi potrebe po povezovanju obeh področij se je razvilo raziskovanje ter izobraževanje managementa in prava v smiselni povezanosti.

Fakulteta temelji na individualnem odnosu s študentom in zagotavlja visoko stopnjo prilagajanja študija posameznikovim življenjskim okoliščinam. V partnerstvu z vodilnimi institucijami nudi certificirana izobraževanja tudi za vse, ki že imajo pridobljeno visokošolsko izobrazbo, posebej oblikuje ponudbo specifičnih znanj za preskok v nastajajoče modele digitalnega poslovanja in s tem povezana pravna ter managerska znanja. Študentje pridobijo kar največ praktičnega znanja podjetniškega prava, managementa in vodenja ter praktičnih znanj za potrebe podjetništva. Na ta način se ustvarjajo dobro usposobljeni poslovneži, poznavalci analitike in spletnega marketinga ter uspešni vodje.

Med 100 največjih izvoznikov v Sloveniji!

Informacije o podjetju

  • Tržaška cesta 207, Ljubljana, 1000 Ljubljana

  • Zastopniki: Devjak Srečko, dekan

  • info@mlcljubljana.com

  • www.mlcljubljana.com